Trói và bị treo cổ giống như một nô sec gai sinh lệ.

Xem: 24964
Làm thế nào khác để trừng phạt của bạn, bạn trai, cho tội phản quốc nếu không khó quan hệ tình dục? sec gai sinh Người đàn ông trẻ, bị trói, niềm đam mê của mình, và từ đó, đó là một khoảng cách-một khoảng cách đó là chảy nước trên mặt đất. Ông muốn trừng phạt anh.